Preventieve maatregelen vogelgroep

Op 10 november heeft het Federaal Voedselagentschap een ophokplicht ingesteld voor professioneel gehouden pluimvee ingesteld. Concreet betekent dit dat alle professionele pluimveehouders met leghennen met buitenbeloop of biokippen die verplicht buitenbeloop moeten hebben, deze moeten binnenhouden. Dit betreft slechts een zeer klein deel van de professionele pluimveehouders, het meeste industrieel pluimvee is sowieso permanent opgehokt.

Deze maatrgel komt er mee op vraag van de sector zelf en is louter preventief. De reden hiervoor is dat er in onze buurlanden Nederland en Duitsland in het wild een aantal dode watervogels zijn aangetroffen waarbij er een H5N8 HPAI-virus werd geïsoleerd. Er werden tot nu toe geen uitbraken bij pluimvee aangetroffen. Met deze maaregel wil men voorkomen dat er insleep zou komen van het virus in commerciële pluimveebedrijven. De risico's op besmetting zijn daar zeer veel groter gezien de vaak enorm grote populaties gevoelige dieren op een kleine oppervlakte. Bij hobbymatig gehouden pluimvee is de verspreidingskans kleiner omwille van de in verhouding zeer kleine populaties. Dat betekent uiteraard niet dat wij geen enkel risico zouden lopen en dat, hoe klein dit ook mag zijn, ook wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen.

Concreet voor hobbypluimveehouders betekent dit dat we momenteel verplicht zijn onze dieren binnen of afgeschermd te voederen. Afgeschermd kan je lezen als 'onder een afdak'. De bedoeling hiervan is om trekvogels niet aan te trekken door het voeder. Verder mag je ook geen onbehandeld water uit vijvers of beken gebruiken om je dieren te drenken. Naast deze verplichtingen wordt aangeraden (niet verplicht) om je dieren binnen te houden of onder een net zodat er geen direct contact met wilde vogels mogelijk is.

Momenteel is er dus geen enkele reden tot paniek, alle genomen maatregelen zijn perfect logisch en verdedigbaar en hebben geen grote of negatieve impact op onze hobby. Wij troepen al onze fokkers dan ook op om de genomen maatregelen te respecteren. Als er wijzigingen komen in de situatie, dan verneemt u het via ons, via onze site of via mailing.

«  

mei

  »
m d w d v z z
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31