Laatste nieuws

13.04.2020 - 13:40
10.10.2019 - 13:45
22.05.2019 - 07:20
31.12.2018 - 00:35

Verbod op fokken van Nijlganzen

Tekst: Agentschap voor Natuur & Bos

14 augustus 2017

Krachtens artikels 31/1 en 31/2 van het besluit van de Vlaamse regering van 15 mei 2009 met betrekking tot de soortenbescherming en het soortenbeheer (het ‘soortenbesluit’) is het niet langer toegelaten om nijlgans (Alopochen aegyptiacus) te houden of te vervoeren.

Voor dieren die momenteel in bezit zijn, kan door het Agentschap voor Natuur en Bos krachtens artikel 31/5 een afwijking worden verleend.

Deze afwijking staat toe om nijlganzen te houden tot hun natuurlijke dood, op voorwaarde dat (1) de dieren al gehouden werden vóór augustus 2017; (2) de dieren in een gesloten omgeving worden gehouden, en de eigenaar alle passende maatregelen neemt om voortplanting of ontsnapping onmogelijk te maken.

Deze afwijking kan worden verkregen middels het formulier ‘Aanvragen van een afwijking om zorgwekkende invasieve uitheemse soorten als gezelschapsdier te houden’.

- U vindt dit formulier op https://www.natuurenbos.be/ > klik op ‘Beleid & Wetgeving’ > klik op ‘Formulieren & E-loket’ > klik op ‘Aanvragen van een afwijking om zorgwekkende invasieve uitheemse soorten als gezelschapsdier te houden’ > klik op formulier.

- Rechtstreekse link : https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/170805_aanvraag_afwijking_houden_gezelschapsdier.docx

Het ingevulde formulier kan worden gescand en per e-mail ingediend, of aangetekend per post verzonden.

Onder artikels 31/1 en 31/2 zijn ook volgende handelingen verboden: kweek, handel, gebruik, uitwisseling, en het toestaan om zich voort te planten. Deze handelingen kunnen geen deel uitmaken van bovengenoemde afwijking. Het is uitdrukkelijk verboden om dieren vrij te laten in het milieu. Ingeval overtredingen worden vastgesteld, kan worden overgegaan tot sancties.

Dezelfde bepalingen gelden voor rosse stekelstaart (Oxyura jamaicensis), heilige ibis (Threskiornis aethiopicus) en huiskraai (Corvus splendens).

«  
  »
m d w d v z z
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Volgende activiteiten

16 augustus, 2020 - 14:00 - 18:00
29 augustus, 2020 - 14:00 - 17:00
5 september, 2020 - 15:00 - 7 september, 2020 - 16:00
19 september, 2020 - 10:00 - 16:30
19 september, 2020 - 15:00 - 20 september, 2020 - 17:30