De tentoonstelling zelf

Inkooien

Op het vraagprogramma vindt u datum en uur van inkooien, normaal gezien de avond voor de keuring. Wanneer u aan de tentoonstellingsruimte aankomt, dient u zich aan te melden aan het tentoonstellinssecretariaat. Daar ontvangt u een inkooiformulier waarop voor elk van uw dieren het identificatienummer (ringnummer of oornummer) en het overeenkomstige kooinummer vermeld staat. Vervolgens plaatst u de dieren in het juiste hok. Waneer u dieren te koop hebt aangeboden op de tentoonstelling, controleer dan zeker dat dit dier in het juiste hok geplaatst is om ongewenste verkoop van uw kampioensdier te voorkomen!

Wanneer een dier door onvoorziene omstandigheden toch niet tentoonstellingsklaar was, mag u dit vervangen door een dier van hetzelfde ras, kleurslag, geslacht en leeftijd. In dit geval moet u het identificatienummer op het inkooiformulier aanpassen, zodat het secretariaat dit in de cataloog kan wijzigen. Wanneer u de dieren in de hokken geplaatst hebt, al dan niet onder toezicht van een zaalmedewerker, brengt u het eventueel aangepaste inkooiformulier terug naar het tentoonstellingssecretariaat. De transportkisten kan u meestal veilig achterlaten onder de kooien.

Keuring

Bij een gewone tentoonstelling is er tijdens de keuring buiten de keurmeesters en de mensen van de organisatie niemand toegelaten in de zaal. Als fokker kan u niets doen, buiten wachten en hopen. Op een jongdierendag daarentegen worden de dieren gekeurd waar u bij staat. Het is dan ook zeer leerrijk om goed te volgen hoe de keurmeester uw dieren keurt en eventueel vragen te stellen. Probeer zeker als beginnende tentoonstellingsfokker om dergelijke leermomenten zoveel mogelijk te benutten!

De tentoonstelling

Op het vraagprogramma staan eveneens de openingsuren van de tentoonstelling vermeld. Als deelnemende fokker ontvangt u een gratis toegangskaart, zodat u onbeperkt de show kan bezoeken.

Uitkooien

Op de laatste tentoonstellingsdag vindt de officiële uitreiking van de prijzen plaats. Nadat elke prijs uitgedeeld geweest is, wordt toestemming gegeven om de dieren uit te kooien. Hiervoor gaat u weer langs het tentoonstellingssecretariaat, waar u meestal een uitkooiformulier zal krijgen. Hierop staan eveneens de kooi- en identificatienummers van uw dieren, evenals mogelijk gewonnen prijzen. Soms wordt ook het prijzengeld hier reeds overhandigd, al kiezen sommige verenigingen ervoor om dit via overschrijving te doen. Het kopie van het vaccinatie-attest blijft bij de vereniging. Met dit uitkooiformulier begeeft u zich naar de zaal en kooit u de dieren uit. Wanneer er geen onregelmatigheden vastgesteld zijn bij het uitkooien, mogen de deelnemers met hun dieren de zaal verlaten.

m d w d v z z
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31