Onze organisatie

Het Vlaams Interprovinciaal Verbond van Fokkers van Neerhofdieren vzw is het verbond dat de fokkerij en veredeling van neerhofdierenrassen coördineert op Vlaams niveau. Het werd opgericht in 1992 en groepeert de vijf provinciale kringen van fokkers van neerhofdieren. Op die manier is het een koepel die alle lokale verenigingen van neerhofdierenfokkers in Vlaanderen groepeert.

De opdrachten en het werkingsdomein van het VIVFN zijn ruim en divers. In hoofdzaak komt het erop neer dat het VIVFN als hoofdorganisatie van de neerhofdierenfokkerij de lijnen uitzet waarbinnen de lokale verenigingen functioneren en als koepel zorgt voor technische en materiële ondersteuning van de aangesloten verenigingen en hun leden. Concreet behelst dit o.a. :

 • het registreren van fokkers en fokdieren en het bewaren van genetische hulpbronnen;
 • het verstrekken van informatie d.m.v. een driemaandelijks tijdschrift en een continu evoluerende website;
 • het bestuderen van de fokkerij en het zoeken naar oplossingen voor mogelijk daaraan gekoppelde problemen in speciaal daarvoor opgerichte technische commissies en werkgroepen;
 • het creëren van een kader voor de inrichting van keuringen van neerhofdieren volgens internationaal geaccepteerde regels en standaarden;
 • het opleiden en continu bijscholen van gespecialiseerde en internationaal erkende keurmeesters van neerhofdieren;
 • het promoten van de neerhofdierenfokkerij bij het grote publiek d.m.v. aanwezigheid op grote manifestaties (o.a. Agribex, Agriflanders, beurzen en internationale wedstrijden … ), website, folders, brochures, posters ...
 • het uitgeven van gespecialiseerde vakliteratuur i.v.m fokkerij van neerhofdieren (standaarden, cursussen, tijdschrift … )
 • ….

Om deze doelen te verwezenlijken, worden sommige opdrachten uitbesteed aan de provinciale kringen. Om België als één land te vertegenwoordigen op internationaal vlak, werd met de Waalse tegenhanger van het VIVFN, l'Association Interprovinciale Wallonne des Éleveurs d'Animaux de Basse-Cour asbl, een samenwerkingsverband opgericht nl. de Landsbond van Fokkers van Neerhofdieren vzw. Deze laatste wordt mede bestuurd door bestuurders van het VIVFN en vormt aldus een verlengstuk van het VIVFN. De opdrachten die uitgevoerd worden binnen de schoot van de Landsbond zijn :

 • het verdelen van officiële en internationaal aanvaarde identificatietekens voor neerhofdieren;
 • het vastleggen van de officiële rasstandaarden van alle erkende Belgische rassen van neerhofdieren;
 • het vertegenwoordigen van de Belgische neerhofdierenfokkerij in het buitenland, o.a. via lidmaatschap bij de Europese Entente, de Europese koepelorganisatie van de neerhofdierenfokkerij, en het leveren van vertegenwoordigers binnen de bestuursorganen en de vaktechnische organen van deze organisatie;
 • het jaarlijks organiseren van een nationaal kampioenschap voor neerhofdieren als uithangbord van de Belgische neerhofdierenfokkerij en als ontmoetingsplaats voor Vlaamse en Waalse fokkers.

Het VIVFN vzw is erkend als fokkerijvereniging door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en belast met het beheer van neerhofdierenrassen.

m d w d v z z
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31