Commissies

Om de Raad van Bestuur te adviseren i.v.m. een aantal onderwerpen werden er enkele Vlaamse Technische Commissies (VTC’s) geïnstalleerd. Dit zijn adviescommissies die tot doel hebben de Raad van Bestuur te adviseren rond bepaalde kwesties. Hun samenstelling en opdracht werd door de Raad van Bestuur vastgelegd.

De VTC ‘keurmeesters’ houdt zich bezig met alles aspecten i.v.m. het functioneren van onze keurmeesters binnen de liefhebbrij. Ze waakt over deontologische codes, adviseert de Raad van Bestuur i.v.m. benoemingen en promoties en onderzoekt eventuele geschillen tussen keurmeesters en fokkers of verenigingen. Daarnaast is ze ook mee verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse studiedag voor Vlaamse keurmeesters.

De VTC ‘opleiding en examens’ is verantwoordelijk voor het voorzien van opleidingen voor keurmeesters en cursusmateriaal. Daarnaast adviseert ze de Raad van Bestuur i.v.m. de praktische inrichting van de keurmeestersexamens en het examenreglement voor officiële keurmesters.

Vervolgens is er een VTC per diergroep om diergroepspecifieke problemen (o.a. dierenwelzijn) te analyseren en de Raad van Bestuur hierover te adviseren.

m d w d v z z
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31